Home Opzoekboekjes Online oefenen Meer informatie Webwinkel

Nu GRATIS oefenbladen!

Via de nieuwe website sommenprinter.nl is het sinds kort mogelijk gemakkelijk en gratis oefenbladen te printen bij het opzoekboekje rekenen.

Bekijk ook de digitale oefening!

Het is nu mogelijk om via deze website de lesstof van het opzoekboekje digitaal te oefenen.

Hoe gebruik je de opzoekkaartjes?

  • Je hebt een leeg fotomapje en een set opzoekkaartjes. Selecteer de kaartjes met de onderwerpen die je op school hebt gehad en doe ze in het mapje.
  • De andere kaartjes doe je erin als je uitleg over het onderwerp hebt gehad.
  • Doe een nieuw kaartje in het mapje als je de stof begrijpt. Dan pas kun je het gebruiken.
  • Haal een kaartje weer uit het mapje als je het niet meer nodig hebt omdat je de stof begrijpt en kunt toepassen.

De kaartjes kunnen ook uitstekend gecombineerd worden met extra individuele begeleiding zoals wiskundebijles of RT.

Voor wie is het opzoekboekje bedoeld?

Individuele leerlingen

De kaartjes uit het opzoekboekje zijn heel geschikt voor gebruik door leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten en die wat extra hulp nodig hebben bij het vak wiskunde. Het opzoekboekje is niet gebonden aan een specifieke methode. Daardoor kunnen de kaartjes door alle leerlingen worden gebruikt. De stof die is opgenomen op de kaartjes van het opzoekboekje sluit heel goed aan bij de lesstof van de onderbouw van het havo/vwo en die van het hele vmbo-tl, dus tot het examenniveau. Leerlingen uit het vmbo-bk kunnen steun hebben aan de kaartjes met de blauwe rand. Daarop zijn de basisbewerkingen opgenomen.

Remedial Teachers en bijlesdocenten

Het opzoekboekje wiskunde kan uitstekend worden gebruikt door een leerling die bijles voor wiskunde volgt of een specialistische remediale behandeling ontvangt. Door de overzichtelijke structuur van het opzoekboekje en de manier waarop het gebruikt wordt is het voor leerlingen met leerproblemen die samenhangen met dyscalculie een zeer goede ondersteuning. Door de gestructureerde manier waarop de stof wordt aangeboden is het opzoekboekje ook heel geschikt voor leerlingen met ADHD of een (lichte vorm van) autisme verwante stoornis.

Scholen

Het opzoekboekje wiskunde is niet is gebonden aan een specifieke methode. Daarom kan het door elke leerling op elke school als aanvulling op de eigen methode voor wiskunde worden gebruikt. Voor scholen die het opzoekboekje voor alle leerlingen aanschaffen bestaat een aantrekkelijke korting. Momenteel bestaat ook de mogelijkheid de kaartjes via een digitale licentie te kopen. Dan kan men op school bepalen welke kaartjes voor welke leerling nodig zijn en die vervolgens printen. Het is met een digitale licentie ook mogelijk de inhoud van de kaartjes te laten zien op het digibord. Het rendement van instructie kan zo worden verhoogd.

Uitgangspunt bij het ontwikkelen en samenstellen van de inhoud van de kaartjes waren diverse didactische pricipes die in de praktijk goede resultaten opleverden. Deze principes zijn:

Het bieden van overzicht

De opzet van de stof op de opzoekkaartjes is systematisch. Alleen de belangrijkste en meest voorkomende wiskunde-onderwerpen zijn erop te vinden. Hierdoor wordt snel overzicht gekregen over de verschillende rekenstrategieën. Stof die al eerder werd behandeld is snel terug te vinden.

Universele oplossingsstrategieën

Soms kun je met rekenen en wiskunde een som heel snel uitrekenen door gebruik te maken van een handige rekenstrategie die alleen werkt voor een kleine groep sommen. Dit is natuurlijk handig, maar hier heb je weinig aan bij het oplossen van andere sommen die net iets anders zijn opgebouwd. Er is daarom in het opzoekboekje wiskunde zo veel mogelijk gekozen voor universele oplossingsstrategieën waarbij met één enkele rekenstrategie een zo groot mogelijk aantal somtypen kan worden opgelost. Er wordt dus begonnen met de basis: eerst één algemene manier (die soms iets meer tijd kost) en daarna eventueel handige rekenstrategieën aanbieden als de leerling hier aan toe is. Zeker voor zwakke rekenaars en leerlingen met dyscalculie is deze aanpak uitermate functioneel.

Gestructureerde stappenplannen:

In het opzoekboekje zijn verschillende stappenplannen opgenomen. In een stappenplan ziet de leerling hoe de methode om te komen tot de oplossing van een bepaald soort probleem stap voor stap is uitgewerkt. Voor de leerling is er zo de mogelijkheid de uitwerking van sommen die al eerder werden behandeld snel op te zoeken.

Eerst oefenen, het begrip ontwikkelt zich gaandeweg

Met behulp van een stappenplan kan de leerling een som oplossen voordat hij de stof volledig, dus ook op begripsniveau beheerst. De werkwijze is omgekeerd: eerst oefenen om zo tot begrip te komen. Uit de praktijk is gebleken dat deze stap in het leerproces voor veel leerlingen relatief gemakkelijk wordt gezet. Pas wanneer deze eerste stap goed wordt beheerst komt de volgende, het aanbieden van sommen in toegepaste vorm zoals verhaalsommen of complexere opgaven die bestaan uit meerdere deelsommen.

Concrete voorbeelden

In het opzoekboekje wiskunde wordt de stof die op de kaartjes is opgenomen zo concreet mogelijk overgebracht. Waar mogelijk wordt dit nog versterkt door visuele ondersteuning. Zo is het voor de leerling beter te begrijpen hoe binnen de wiskunde de balansmethode werkt als deze wordt voorgesteld door de afbeelding van een weegschaal. De visuele ondersteuning is altijd functioneel, een afbeelding wordt nooit gebruikt ter verfraaiing.

Het opzoekboekje en dyscalculie

Leerlingen met dyscalculie hebben vaak problemen met het onhouden van feiten die te maken hebben met rekenen/wiskunde. Bij de ontwikkeling van het opzoekboekje wiskunde is rekening gehouden met de problemen waar leerlingen met dyscalculie vaak mee worden geconfronteerd.

Problemen met het onthouden

Veel leerlingen met dyscalculie vergeten snel de uitleg van nieuwe stof. Het komt voor dat een leerling wanneer hij huiswerk maakt een som niet kan uitwerken omdat hij de uitleg die hij die dag heeft gehad al is vergeten. Voor anderen geldt dat zij zich de uitleg van de stof de volgende dag niet meer kunnen herinneren. Met behulp van het opzoekboekje wiskunde is de leerling vaak in staat een probleem zelfstandig op te lossen omdat hij belangrijke stof snel kan opzoeken. Op deze manier wordt voorkomen dat er al in een vroeg stadium achterstand ontstaat. Het opzoekboekje is voor de meeste leerlingen een tijdelijk hulpmiddel. Na een periode van intensief oefenen heeft de leerling zich de stof eigen gemaakt en kan hij deze wel onthouden.

Opzoekmogelijkheid voor rekenfeiten

Soms lukt het niet, ondanks forse inspanning en zeer intensief oefenen, om bepaalde rekenfeiten te onthouden. Denk bijvoorbeeld aan de tafelsommen of in het voortgezet onderwijs de uitkomsten van veel voorkomende kwadraten. In het opzoekboekje zijn enkele kaartjes opgenomen waar de meest voorkomende rekenfeiten op kunnen worden opgezocht.

Problemen met het korte duurgeheugen

Veel leerlingen met dyscalculie hebben in het korteduurgeheugen weing ruimte voor het opslaan van informatie. Dit korteduurgeheugen wordt bij het rekenen gebruikt voor het onthouden van tussenuitkomsten en stappen die moeten worden gemaakt om tot de oplossing van een som te komen. Het is onmisbaar voor een vlotte verwerking van wiskundestof. In het opzoekboekje wiskunde is rekening gehouden met dit probleem door de keuze van de stof en de manier waarop de verschillende stappenplannen zijn opgesteld. De leerling wordt gestimuleerd grote opgaven op te delen in kleine bewerkingen. Zo is de informatie die hij moet onthouden tot een minimum teruggebracht en wordt het korteduurgeheugen minimaal belast.

Structuur en overzicht

Leerlingen met dyscalculie vinden het vaak moeilijk overzicht te bewaren over de stof die tijdens de wiskundelessen wordt aangeboden. Door kaartjes waarop die stof wordt behandeld systematisch in het eigen mapje op te nemen creëert de leerling een naslagwerk dat overzicht biedt over het geheel.