Home Opzoekboekjes Online oefenen Meer informatie Webwinkel

Nu GRATIS oefenbladen!

Via de nieuwe website sommenprinter.nl is het sinds kort mogelijk gemakkelijk en gratis oefenbladen te printen bij het opzoekboekje rekenen.

Bekijk ook de digitale oefening!

Het is nu mogelijk om via deze website de lesstof van het opzoekboekje digitaal te oefenen.

Het opzoekboekje Rekenen 2F/3F (voor VO en MBO)

Het opzoekboekje rekenen is een hulpmiddel voor middelbare scholieren en MBO studenten voor het behalen van het referentieniveau 2F/3F en de daaraan gekoppelde rekentoets.

Het opzoekboekje rekenen bestaat uit circa 67 losse kaartjes met essentiële reken strategieën die een goede dekking geven van de getoetste rekenstof op 2F/3F niveau. In het opzoekboekje zijn verschillende soorten hulpkaartjes opgenomen. Naast kaartjes met daarop een aantal zeer concrete stappenplannen voor veel voorkomende bewerkingen, zijn er ook verschillende formulekaarten toegevoegd. Bij veel opzoekkaartjes wordt bij de stof visuele ondersteuning geboden in de vorm van plaatjes en schema’s.

Let op! Er is enige overlap tussen het opzoekboekje rekenen en het opzoekboekje wiskunde. (Er komen circa 25 kaarten overeen). Het opzoekboekje rekenen VO is een uitgebreidere uitwerking van het rekenonderdeel van het opzoekboekje wiskunde. (Indien er leerproblemen zijn op zowel met rekenen als met wiskunde, dan is het wellicht toch verstandig om beide opzoekboekje aan te schaffen).

Voorbeelden:Onderwerpen in het opzoekboekje Rekenen:

  • cijferend rekenen: cijferend rekenen, cijferen met kommagetallen, tafelkaarten.
  • begrip en bewerkingen: signaalwoorden, voorrangsregels, afronden, negatieve getallen.
  • breuken: deel van een aantal, optellen & aftrekken van breuken, vermenigvuldigen & delen, breuken – procenten – kommagetal omzetten.
  • verhoudingstabel: de verhoudingstabel, procenten in de verhoudingstabel, schaalsommen, snelheid, tijd en afgelegde afstand in de verhoudingstabel.
  • Meetkunde: oppervlakte berekenen, inhoud berekenen, lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten omrekenen, gewichtsmaten omrekenen, tijdeenheden omrekenen, rekenen met kloktijden.

Prijs:

EUR 19,25 per set van 67 gedrukte opzoekkaartjes. U kunt direct sets gedrukte kaartjes bestellen via de webwinkel.

Het opzoekboekje Wiskunde

Het opzoekboekje wiskunde is ontwikkeld voor leerlingen in het VO die te maken hebben met leerproblemen op het gebied van wiskunde, bijvoorbeeld als gevolg van een leerstoornis (dyscalculie). De opzoekkaartjes zijn ook zeer geschikt voor reguliere leerlingen die behoefte hebben aan structurering van de wiskunde lesstof.

Het opzoekboekje wiskunde bestaat uit 75 kaartjes en omvat in grote lijnen de lesstof die in het voortgezet onderwijs wordt aangeboden in de onderbouw van het havo en vwo. Voor het vmbo-t bevatten de kaartjes (ongeveer) de lesstof tot en met de examenklas. Het opzoekboekje is verdeeld in vijf onderwerpen. Alle kaartjes die horen bij een onderwerp hebben dezelfde kleur in de rand.

Let op! Er is enige overlap tussen het opzoekboekje rekenen VO en het opzoekboekje wiskunde. Het opzoekboekje rekenen VO is een uitgebreidere uitwerking van het rekenonderdeel van het opzoekboekje wiskunde. (Indien er leerproblemen zijn op zowel met rekenen als met wiskunde, dan is het wellicht toch verstandig om beide opzoekboekje aan te schaffen).

Voorbeelden:Onderwerpen in het opzoekboekje:

  • Basisrekenvaardigheden: rekenen met breuken, procenten, kommagetallen, verhoudingstabel, schaalsommen, meetkundige maten omrekenen, afronden, negatieve getallen, tijd omrekenen, wetenschappelijke notatie.
  • Algebra: gelijke termen samenvoegen, factoren samenvoegen, haakjes wegwerken, ontbinden in factoren, balansmethode, tweedegraads vergelijkingen oplossen, verschillende overzichtelijke formulekaartjes.
  • Verbanden: van ieder verband is op een kaartje de basisformule, tabel en de grafiek weergegeven. De kenmerken van ieder verband zijn kort toegelicht. (o.a. lineair, kwadratisch, wortel, omgekeerd evenredig, exponentieel en machtsverband). Ook zijn er opzoekkaartjes van enkele veelgevraagde bewerkingen zoals formules opstellen en snijpunten berekenen.
  • Ruimtelijke meetkunde: overzichtskaartjes van de verschillende figuren, hoeken, perspectief, symmetrievormen, stelling van Pythagoras, sin/cos/tan.
  • Kansrekenen: centrummaten, frequentietabel, boxplot, boom/wegendiagram, kansen berekenen, boxplot.

Prijs:

EUR 19,25 per set van 75 gedrukte opzoekkaartjes. U kunt direct sets gedrukte kaartjes bestellen via de webwinkel.